25. Szám 2019.06.12.

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének hírlevele

Egyesületünk hírei
1. Kihelyezett ügyfélfogadás Gyulán
2. Orosháza klubfoglalkozás helyett, kirándulás!
3. Meghívó - Elnökségi ülésre

MVGYOSZ hírei
4. A látássérültet is érinti a közjegyzők díjszabásáról szóló rendelkezések változása
 
 

 
Egyesületünk hírei
 
1. Kihelyezett ügyfélfogadás, 2019.06.19. Szerda 8.00-11.00 óráig Gyula, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Béke Sgt. 35 sz. 102 terem.

2.Orosháza klubfoglalkozás helyett, kirándulást szerveztünk Nyíregyházára 2019.06.21-23-ig. Ismerkedés a Nyíregyházi sorstársakkal, városnézés és az Állatpark megtekintése.

3.Meghívó - Elnökségi ülésre
MEGHÍVÓ
 
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete  következő  elnökségi    ülését  a Felügyelő Bizottság  tagjainak  részvételével  2019. Június 20-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel az  Egyesület székházában (5600 Békéscsaba, Luther u. 13/a. szám) az alábbi napirendekkel összehívom:
 
Napirendi pontok:
1.Tisztségviselők bemutatkozása 

2.Segédeszköz kérelmek elbírálása 

3.2018 évi tagdíjhátralékosok törlése
 
4. IPhon telefonok kiosztásának eredménye
 
5.II.Félévi programok előkészítése
 
6.SOS KFT tevékenységének ismertetése
 
7.Egyebek,bejelentések
 
 
 

Békéscsaba, 2019. Június 12.                                 Tisztelettel:  Sipos Erika
                                                                                                          
Elnök
 


MVGYOSZ hírei
4. A látássérültet is érinti a közjegyzők díjszabásáról szóló rendelkezések változása
 

2019. július 1-jén lép hatályba a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23. ) IM rendelet, amely az e tárgyban korábban kiadott 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletet váltja fel.

Az új szabályok alapján a közjegyzők eljárásáért, munkájáért fizetendő díjak valamelyest emelkednek, ugyanakkor a rendeletbe egy, a látássérültek szempontjából fontos rendelkezés is bekerült.

Mint ismeretes a jelenlegi jogi környezet meglehetősen szigorú szabályozást tartalmaz az olvasásra, illetve nevük aláírására valamilyen okból nem képes személyek írásbeli nyilatkozat tételével kapcsolatban. Ez a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy ezek az emberek – köztük látássérültek – sok esetben csak közjegyző előtt tehetnek jognyilatkozatot (például végrendeletet), vagy köthetnek meg bizonyos szerződéseket. Tipikusan ide tartoznak például az ingatlan átruházására vonatkozó jogügyletek, amelyekhez írni, vagy olvasni nem képes személy esetében mindig közjegyzői okiratba foglalás szükséges. Ez a helyzet – amellett, hogy sokszor körülményesebbé, bonyolultabbá teszi az érintettek ügyintézését – további költségeket is jelent számukra a közjegyzői munkadíj megfizetése miatt. Részben ez is az oka annak, hogy a szövetség – a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) együtt – több fórumon jelezte már ezeket a problémákat, illetve tett konkrét javaslatokat is a rugalmasabb, az egyéni érdekeket jobban szem előtt tartó szabályozás kialakítására.

Talán ennek is szerepe volt abban, hogy a most hatályba lépő fent említett IM rendelet úgy rendelkezik, hogy az írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatának közokiratba foglalásáért a munkadíjat a feléig le kell szállítani (IM rendelet 7. § (2) bekezdés.) Ez a díjcsökkentés vonatkozik az ügyérték alapján megállapított munkadíjra, vagyis amikor az adott jogügyletben szereplő érték, például egy ingatlan adás-vétele esetén a szerződésben rögzített érték a díj alapja. De ezt alkalmazni kell arra az esetre is, amikor az adott ügylet értéke nem állapítható meg, (például végrendelet készítése), ilyenkor a munkadíjat a közjegyzői okirat elkészítésére vonatkozó eljárásra fordított idő alapján állapítják meg.

Ezt a változást egyrészt üdvözlendőnek tartjuk, hiszen – ha már mindenképp igénybe kell venniük a közjegyző szolgáltatását a látássérülteknek, az legalább ily módon kisebb anyagi terhet jelent a számukra. Másrészről viszont nem lehetünk elégedettek ezzel a megoldással, a szabályozás ugyanis ettől még nem lett rugalmasabb, az egyéni igényekhez jobban igazodó.

A cél végső soron olyan szabályozás kialakítása, ami – azzal együtt, hogy védi a fogyatékos emberek jogbiztonságát – a mostaninál több választási lehetőséget biztosít számukra annak eldöntésére, hogy szeretnének-e egy adott szerződést, nyilatkozatot közokiratba foglaltatni vagy más formában készíttetnék azt el.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota
jogtanácsos

 

2020 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu