31. szám 2019.07.24.

Egyesületünk hírei:

1. Felújítás miatt Egyesületünk irodája zárva lesz.

2. Nyári szünet a Békéscsabai klubban.

3. Átadásra került az első körben nyert pályázók részére a 22 db. iPhone telefon.

 

MVGYOSZ hírei:

4. Akadálymentesítési ajánlás készül a hírközlési szolgáltatóknak.

5. Távszem: indul a nyilvános tesztidőszak.

***

Egyesületünk hírei:

1. Felújítás miatt Egyesületünk irodája zárva lesz 2019. július 17-től előreláthatólag 2019. augusztus 7-ig. Az ügyintézés, ügyfélfogadás szüneteltetésének oka az irodák felújítása, festése. Megértésüket köszönjük!

2. Nyári szünet a Békéscsabai klubban A Békéscsabai klub még augusztus hónapban szünetel.

3. Átadásra került az első körben nyert pályázók részére a 22 db. iPhone telefon. Szíves türelmét kérjük mindazon pályázóknak, akik a második körben fogják megkapni a 16 db. iPhone telefont. Amint konkrét információt kap Egyesületünk az újabb telefonokról, tájékoztatjuk a tisztelt nyertes pályázókat a készülékek átvételének pontos időpontjáról.

 

MVGYOSZ hírei:

4. Akadálymentesítési ajánlás készül a hírközlési szolgáltatóknak

2019. július 19.

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) a magyarországi hírközlési szolgáltatókat tömörítő, 2002-ben létrejött szervezet. A HÉT még 2017-ben célul tűzte ki egy olyan ajánlás megfogalmazását és elfogadását, melyben a hírközlési szolgáltatók fogyatékos ügyfeleiket segítő akadálymentesítési tevékenységekkel kapcsolatos vállalásaikat fogalmazzák meg. Az ajánlás első tervezete 2019 júniusára készült el. Az abban foglaltak megvitatására a HÉT kerekasztal beszélgetést szervezett, melyre a fogyatékos személyek országos érdekképviseleti szervezeteinek jelentős része, köztük az MVGYOSZ is meghívást kapott. A Magyar Telekom új székházában 2019. július 15-én lezajlott egyeztetésen dr. Nagy Sándor elnök mellett Erhart Péter és jelen sorok írója képviselte a szövetséget.

Az ajánlás tervezete összegzi a fogyatékos személyek hírközlési szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését garantáló jogi hátteret, mely meghatározza a szolgáltatók ezirányú kötelezettségeit. Emellett számos területen az esélyegyenlőséget javító intézkedéseket fogalmaz meg, melyek megvalósítását határidőkhöz köti. Az egyeztetés témája elsősorban ezen intézkedések megvitatása, szükségességük megcáfolása vagy megerősítése, illetve megvalósításuk folyamatának és abban az országos érdekképviseleti szervezetek részvételének tisztázása volt.

Az ajánlás kidolgozása során nemcsak az országos érdekképviseleti szervezetek, hanem a HÉT tagok fogyatékossággal élő munkavállalóinak véleményét is kikérték, bár a dokumentum nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos vállalásokra. Az ajánlás célja a hírközlési szolgáltatások felhasználóinak igényeire reagáló önszabályozás az infokommunikációs akadálymentesítés területén. Mintaként a szűrőszoftver ajánlás szolgált, melyet szintén a hírközlési szolgáltatók fogadtak el és mely a gyermekek káros internetes tartalmaktól való védelmét hivatott elősegíteni. A most születő dokumentum természetesen azon szolgáltatókra is vonatkozik majd, amelyek később csatlakoznak a HÉT-hez, illetve a közvélemény tájékoztatását is célul tűzték ki. Fontos alapelv, hogy a vállalások nem jelenthetnek aránytalan terhet a szolgáltatók számára, illetve nem tesznek olyan vállalásokat, melyek jogszabály módosítást igényelnek.

Az ajánlás a szolgáltatások infokommunikációs akadálymentesítésére terjed ki, így nem érinti a szolgáltatók ügyfelek számára nyitott létesítményeinek fizikai akadálymentesítését. Az egyeztetés során a HÉT alelnöke és munkatársa ugyanakkor elfogadta azt a javaslatot, hogy az ajánlásba kerüljön be, hogy a szolgáltatók fizikailag is akadálymentes ügyfélszolgálataik listáját közzéteszik a fogyatékos ügyfelek számára releváns egyéb információkkal együtt könnyen elérhető, egyenlő eséllyel hozzáférhető formában. Ugyancsak vállalásként szerepel az ajánlásban, hogy a fogyatékossággal élő ügyfelek számára az ügyfélszolgálatokon biztosítani kell a szolgáltatók által forgalmazott eszközök, pl. okostelefonok, tabletek stb. kipróbálását. Az egyeztetésen az MVGYOSZ és a MEOSZ képviselői is jelezték, hogy ahhoz, hogy ez a kipróbálás valóban eredményes legyen, az ügyfélszolgálati munkatársaknak rendelkezniük kell ismeretekkel az eszközök ún. kisegítő lehetőségeivel, azaz az akadálymentes használatot biztosító megoldásokkal, valamint a fogyatékos személyek informatikai eszközhasználatával kapcsolatban. Ezen ismeretek megszerzésére jó alkalmat jelenthetnek a szintén az ajánlásban foglalt vállalások között szereplő érzékenyítő tréningek, melyeket az országos érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetve kívánnak megszervezni és lebonyolítani a HÉT tagok. Az MVGYOSZ és a SINOSZ munkatársai ennek kapcsán hívták fel a figyelmet a Kontakt Tolmácsszolgálatra és a Távszem szolgáltatásra, melyeket szintén ismerniük kell az ügyintézőknek, hiszen előfordulhat, hogy az ügyfelek ezen szolgáltatásokat is igénybe veszik majd az ügyintézés során.

A legnagyobb vitát a honlapok akadálymentesítésével kapcsolatos, meglehetősen homályosan és tág határidőkkel megfogalmazott vállalás váltotta ki. A HÉT tagjai 2022 végéig kívánták honlapjaikat akadálymentesíteni, a mobilalkalmazások hozzáférhetővé tételéről pedig egyáltalán nem ejt szót a tervezet. Az egyeztetésen résztvevő érdekképviseleti szervezetek egyöntetűen úgy vélekedtek, hogy a közel három és fél év, ami a határidő leteltéig még hátra van, igencsak hosszú időtartam az infokommunikációs technológiák fejlődése során, miközben a mobilalkalmazások egyre inkább teret hódítanak a honlapokkal szemben. Az MVGYOSZ javaslata szerint az ajánlásnak azt kell tartalmaznia, hogy a szolgáltatók vállalják, hogy az ajánlás elfogadásától kezdve kizárólag olyan honlapokat és mobilalkalmazásokat fejlesztenek, melyek megfelelnek az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek. Tapasztalat, hogy a legtöbb szolgáltató néhány évente lecseréli honlapjait és egyéb informatikai rendszereit, így ez a vállalás garantálná, hogy néhány éven belül szinte valamennyi ilyen honlap és alkalmazás elérhető legyen az érintettek számára is. A szövetség munkatársai azt is jelezték, hogy bár a frissen elfogadott Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomag, melynek magyarországi implementációja még nem történt meg, későbbi határidőket ír elő, számos hazai jogszabály és a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény is előírja, hogy új fejlesztések kizárólag akadálymentes formában valósulhatnak meg.

Az érdekképviseleti szervezetek észrevételeiket és módosító javaslataikat írásban is megküldik a HÉT titkárának, az egyeztetés pedig ezek mentén folytatódik. Az ajánlás aláírása a HÉT alelnöke szerint az ősz folyamán történhet meg.

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács a magyar hírközlési piac működési feltételeinek javításán dolgozik. A HÉT országos szinten lefedi a hírközlési szolgáltatókat. Az ágazati, szakpolitikai egyeztetések mellett önszabályozó tevékenységet is folytat olymódon, hogy ez a szolgáltatók közti versenyt ne befolyásolja. Az önszabályozás jelentősége, hogy a szolgáltatók jogszabályi kötelezettségeiken felül tett vállalásokkal segítsék a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, melynek során szoros kapcsolatot kívánnak kialakítani a civil szférával is.

Németh Orsolya

 

5. Távszem: indul a nyilvános tesztidőszak.

Örömmel tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Távszem nyilvános tesztidőszaka július 16-án elindult. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store és a Play áruházakból. A Távszem operátorok a nap 24 órájában várják a felhasználók hívásait. A Távszem használatához regisztráció szükséges. A regisztráció folyamatáról és az alkalmazás használatáról részletes információt a www.tavszem.hu oldalon olvashatnak.

Figyelem! Amennyiben egyesületi tagként regisztrál, úgy kérjük, hogy törzsszámát, e-mail címét egyeztesse annál az egyesületnél, ahol ön tag. Mivel a Távszem belépéséhez azon adatokra van szükségünk, amely rögzítésre került az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszerébe.

Köszönjük, hogy a Távszem tesztelésével és visszajelzéseivel ön is hozzájárul a szolgáltatás minőségének javításához, az alkalmazás optimalizálásához.

Bízunk benne, hogy önt is hamarosan a Távszem felhasználói között köszönthetjük. dr. Nagyné Berke Mónika

Távszem projekt szakmai vezetője

Távszem - EFOP-1.1.5.17-2017-00001 számú projekt

2019 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu