39. szám 2019.09.16.

39. szám 2019.09.16.

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének hírlevele. 

Egyesületünk hírei:

1.Mezőberényi Körzeti Csoport programja.

2.IV. negyedéves Megyei klub délután Békéscsabán.

3.Meghívó Fehér Bot Napi megemlékezésre.

4.Láthatár bolt segédeszköz bemutatója.

***

MVGYOSZ hírei:

5.Amit a rezsiutalványokról jelenleg tudni lehet.

 

6.Fontos változások a parkolási igazolvánnyal kapcsolatban.

 

7.Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak a Távszem operátorok.

 

***

 

Egyesületünk hírei:

1.Mezőberényi Körzeti Csoport programja. A rendezvény célja Mezőberény Város értékeinek megismerése.

Időpont: 2019. szeptember 24 (kedd).

Helyszín: Mezőberény, Városi Könyvtár Fő u.6.

 

2.IV. negyedéves Megyei klub délután, Békéscsabán Egyesületünk Székházában a Szív utca felőli bejáratnál.

-2019. október 2. szerda du. 13,30-tól „Salsa bachata” táncbemutató Valentné Péter Ildikó sorstársunk részéről. Szeretettel várunk mindenkit, aki táncolni, mozogni szeretne (alaplépések tanulása). Kényelmes puha talpú tornacipő vagy balerinacipő szükséges. 

-2019. november 6. szerda du. 13,30-tól „Film klub” narrált film megtekintése közösen.

-2019. december 4. szerda du. 13,30-tól „Karácsonyi készülődés” mézes kalácssütés, díszítés.

 

3.Meghívó Fehér Bot Napi megemlékezésre.

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, pártolóit 2019. október 12- én szombaton 9.30 órától a Fehér Bot Napja tiszteletére tartandó ünnepségére.

Helye: Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

 

Tervezett program:

9.00-9.30 Vendégek fogadása.

9.30         Köszöntő: Sipos Erika elnök.

9.35    A „Békés megyei vakokért” emlékplakett átadása, díjazottak köszöntése, verses, zenés összekötő műsorral.

Közreműködnek Egyesületi sorstársaink: Baji Gáborné, Horváth Imréné, Laurinyecz Lili, Mári Lajos, Szakál Édua, Szél Istvánné, Szilágyi Alex.

11.00        Szerény vendéglátás.

        Mindenkit szeretettel várunk!


 

4.Láthatár bolt segédeszköz bemutatója.

KEDVES TAGJAINK, ÉRDEKLŐDŐK! SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT, A „LÁTHATÁR BOLT SEGÉDESZKÖZ BEMUTATÓJÁRA”!

HELYE: Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete, 5600. Békéscsaba, Luther u. 13/a (Szív utca felőli bejárat).

IDEJE: 2019. október 17. csütörtök 12-15 óráig.

A KÍNÁLAT: Magyarul beszélő segédeszközök, nagyítók, távcsövek, fehérbotok és tartozékai, konyhai eszközök, praktikus termékek, speciális tapintható fa játékok gyerekeknek.

Az eszközöket helyben, CSAK KÉSZPÉNZÉRT lehet megvásárolni! 

Kérjük, hogy vásárlási szándékkal, konkrét segédeszköz igényét, jelezze legkésőbb 2019. október 4. péntek 12-ig, Egyesületünk irodájába személyesen, vagy telefonon 66/549-580, 30/ 505-8491.

 

***

MVGYOSZ hírei

 

5.Amit a rezsiutalványokról jelenleg tudni lehet.

A napokban jelent meg a sok kétkedést kiváltó, egyben számos kérdést meg válaszolatlanul hagyó, a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról rendelkező 202/2019. (VIII. 23.) Kormány rendelet. Az utalványokat övező fokozott érdeklődésre is figyelemmel ezúttal a vonatkozó rendelkezések ismertetésére vállalkozunk azzal, hogy az ott nem szabályozott, azonban már felvetődött kérdésekre vonatkozóan is megkíséreltünk válaszokat keresni.
A rezsiutalvány a kormányrendelet alapján olyan – a Magyar Államkincstár által kibocsátott – papír alapú fizetési eszköz, amely kizárólag az e rendeletben meghatározott szolgáltatások, azaz elektromosáram, illetve földgáz fogyasztás ellenértékének kiegyenlítésére szolgál.
Az arra jogosultak összesen 9000 Ft összegű, 3 darab 3000 Ft címletű utalványt kapnak.

Ki jogosult rá
Az utalványra az lehet jogosult, akinek 2019 májusában a kormányrendelet által felsorolt nyugellátások, illetve nyugdíjszerű és egyéb ellátások valamelyikét folyósították; ezek közül példálózó jelleggel csak néhányat említünk meg, koncentrálva most elsősorban azokra, melyekben olvasóink jellemzően részesülhetnek: öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, fogyatékossági támogatás, rokkantsági járadék, vakok személyi járadéka stb.

E szabályozásból több dolog is következik:
– Akinek csupán 2019. május 31. utáni időponttól állapítottak meg valamilyen ellátást, az utalványra nem lehet jogosult.
– Ezzel szemben aki szeptemberben már nem részesül ellátásban, azonban azt májusban még kapta, az igényt tarthat az utalványra is.
– Kérdés – és erre a kormányrendelet nem ad választ –, hogy ha a május hónapban ellátásban részesült személy időközben elhunyt, örökösei igényt tarthatnak-e az utalványra. Ez utóbbi probléma kapcsán feltehetően a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága foglal majd állást.
Az utalvány természetesen akkor is csak 9000 Ft összegben jár, ha a jogosult egyébként több, arra jogosító ellátásban részesül.
Az utalványt szeptember hónapban postai kézbesítés útján juttatják el. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az e feladatot ellátó Magyar Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. Ha ennek során az utalványt valaki nem tudja átvenni, a postás – az egyéb küldeményekhez hasonlóan – értesítést hagy hátra, mely alapján néhány napig a postán az még átvehető. Akinél ez sem járható út, annak az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell előterjeszteni, azonban nagyon fontos, hogy erre csak november 30-áig van lehetőség. A határidő jogvesztő jellegének rögzítése azt jelenti, hogy aki eddig az időpontig nem kéri az ismételt kiküldést, később már nem teheti ezt meg.

Az utalvány felhasználása
A jogosultak elektromos áram, illetve gáz számlájuk kiegyenlítésére használhatják az utalványt 2020. március 31-éig.
Csekken történő fizetés esetén különösebb probléma nincs is ezzel, hiszen ennek feladásakor a postán az érintett átadhatja az utalványt is, ilyenkor ezzel fizeti a számla ellenértékét. A gond itt akkor lehet, ha a fizetendő díj összege nem éri el a 3000 Ft-ot. Ez esetben vagy nem lehet az utalvánnyal fizetni, vagy pedig azt csak a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet megtenni, ahol az utalvány többletként jelentkező részét a következő havi fogyasztásra számolják el.
Bonyolultabb a helyzet azok esetében, akik a rezsit utalással fizetik. Nekik, ha az utalványt szeretnék felhasználni mindenképp be kell menniük a szolgáltató ügyfélszolgálatára, ahol az utalvány ellenértékét jóváírják folyószámlájukon. Elképzelhető lehet olyan megoldás is, hogy – az egyébként utalással fizető fogyasztók – most csekket kérnek a szolgáltatótól annak érdekében, hogy utalványukat felhasználhassák. Persze a postára ilyen esetben is be kell menni.
A szabályozás alapján természetesen arra is van lehetőség, hogy az – egyébként nem névre szóló – utalványt valakinek (pl. családtag, ismerős stb.) átadjuk, aki azzal a saját rezsi költségét tudja fizetni.
A rezsiutalvány felhasználhatóságának további részleteiről a postának hirdetményt, a szolgáltatóknak pedig tájékoztatót kell közzétenniük – egyebek mellett – honlapjukon is.
Ilyen tájékoztató jelen anyag lezárásáig nem jelent meg, ezért amennyiben a későbbiekben nyilvánosságra kerülő tájékoztató lényeges további információkat tartalmaz, arról egy későbbi hírlevélben számolunk majd be. 

 

 Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Jogtanácsos


 

6.Fontos változások a parkolási igazolvánnyal kapcsolatban.

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező 218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet hamarosan két ponton is módosul. Többeknek okozott kényelmetlenséget, sőt adott esetben jogsérelmet is az az eddigi szabályozás alapján kialakult gyakorlat, miszerint a parkolási igazolvány érvényességének meghosszabbítása iránti eljárás csak azt követően volt megindítható, amikor a korábban kiadott okmány érvényességi ideje már lejárt. Ennek következtében az igazolványt az arra egyébként jogosult személy mindaddig nem használhatta, amíg részére az új okmányt ki nem állították, ami akár több hetet is igénybe vehetett.

A 219/2019. (IX. 10.) kormányrendeletnek köszönhetően 2020. január 1-jétől a járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal értesíti az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, akkor kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását. A járási hivatal előzetes értesítési kötelezettsége 2020. január 1. után is csak az olyan igazolványok tekintetében áll fenn, amelyek érvényességi ideje 90 napnál hosszabb. Maguk az érintettek ugyanakkor január 1-jétől már igazolványuk lejárta előtt 90 nappal is benyújthatják az annak meghosszabbítására irányuló kérelmet. Ez remélhetőleg azt eredményezi majd, hogy az új igazolvány még a régi lejárta előtt elkészülhet, ugyanis a módosítás révén az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az a nap, amelyen azt kiállították. Akinek viszont január előtt jár le az igazolványa, arra a most említett módosítás még nem vonatkozik, emiatt ő csak az igazolvány hatályának lejártakor kezdeményezheti annak meghosszabbítását.

A másik fontos módosítás azokat a parkolási igazolványt igénylőket, illetve azzal rendelkezőket érinti, akiknek az állapotát a szakértő véglegessé nyilvánította. Az október 1-jétől hatályos rendelkezések alapján az eddigi, legfeljebb öt éves időtartam helyett lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt irat alapján a mozgásában korlátozott személy (a látási, illetve más, a kormányrendelet által meghatározott fogyatékossággal élőket is ilyennek kell tekinteni) állapota végleges. A végleges állapot fennállását mindazon iratokkal igazolni lehet, amelyek a kormányrendelet alapján a parkolási igazolvány kiállítása, illetve meghosszabbítása során bizonyítékként elfogadhatóak (a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás; a közlekedő képesség minősítéséről kiadott szakvélemény, stb.).

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Jogtanácsos

 

7.Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak a Távszem operátorok.

2019 áprilisában állt munkába az MVGYOSZ-nél az a 15 fő, akikből június végére képzett Távszem operátorok és ügyfélszolgálati munkatársak lettek. Ők már javában biztosítják a Távszem szolgáltatást, vagyis intézik a felhasználók regisztrációját, és ami talán ennél is izgalmasabb: a távolból helyettünk látnak. A Távszemet már használó olvasóinknak a hangjuk és a nevük már ismerős lehet, ha pedig ennél többre is kíváncsiak velük kapcsolatban, akkor jó hírünk van: decemberig mindannyian bemutatkoznak önöknek.

Beszélgetés Harangi Emese Távszem operátorral.

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről, stb.

- Üdvözlöm a kedves olvasókat, köszönöm szépen, hogy bemutatkozhatok! Harangi Emese vagyok, kommunikáció-médiatudomány szakon diplomáztam, korábban callcenterben, személyes ügyfélszolgálaton is dolgoztam. Ezekben a munkákban leginkább azt kedveltem, hogy emberekkel foglalkozhattam. Időközben ébredtem rá, hogy közel áll hozzám a szociális terület, ezért is örültem meg annak idején a Távszem lehetőségének.

Szabadidőmet szintén szeretem emberekkel és az írással tölteni. Ez utóbbi gyermekkorom óta szenvedélyem. Most már több mint egy éve vezetem www.nememind1.hu internetes oldalamat, ahol a saját publikációimon kívül, igaz történeteket is megjelentetek. Itt minden fontos emberi kérdés felmerül; például betegségek és az azok feletti diadal, gyermekkori abúzus, elengedés, függőségek legyőzése és minden, amiről a történet írója úgy érzi, elbeszélése segítség lehet legalább egy embernek. Aki lehet saját maga is, azáltal, hogy kiírja magából. Hiszem, hogy a történeteink valahol összefüggenek, hatunk egymásra, hiszen együtt élünk ezen a földön. Mindannyiunk tapasztalata, megélése segítséget jelenthet valaki másnak. Ugyan különbözőek vagyunk, szerintem a különbözőségeink kiegészítik és erősítik egymást. Egyébként jó pár hónappal ezelőtt, amikor még nem dolgoztam a Távszem projektben, kaptam egy igaz történetet; egy Angliában élő szociális gondozó és idős betege történetét, ahol a gondozó az idős hölgy halálakor hallomásból ébredt rá arra, hogy a betege vak volt. Annyira ügyesen élt vakon, hogy a gondozó ebből semmit sem sejtett. Ezt a címet választotta a történet írója az igaz történetnek: Mikor a látó nem lát.

Ezeken kívül a közelmúltban önkéntesként jelentkeztem egy lelkisegély-szolgálathoz, ezért szabadidőmben jelenleg kiváltképp pszichológiai könyveket olvasok.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?

- Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor gyermekkoromban a szobában ülve felfedeztem, hogy egyik szememre szinte semmit sem látok. Rohantam oda édesanyámhoz és megkérdeztem tőle, hogy ez természetes-e. Mindenki sokkal jobban lát-e az egyik szemére, mint a másikra. Természetesen, ő sokkal jobban megijedt, mint én. Szóval rohantunk tovább az orvoshoz együtt. Egyrészről hálás vagyok a sorsnak, hogy az egyik szemem látását meghagyta. (Bár az is már csak korrekcióval teljes.) Másrészről van egy nagyon közeli hozzátartozóm, aki ugyan nem vak, nagyon nehéz helyzetben van. Rajta nem tudok segíteni, mert nem engedi. Ezért segítek mindenki másnak.

- Segítséget kérni nem mindig egyszerű, valamikor kínosnak érezzük. Ön hogy van ezzel? Tudna egy példát mesélni, amikor jól jött a segítségkérés?

- Igen, rám is jellemző még mindig, hogy sokkal előbb segítek, és csak az utolsó utáni opció, hogy segítséget kérjek. De igyekszem ezt a készségemet fejleszteni. Hiszen abból kiindulva, hogy nekem is jó érzés, pluszt ad, ha van alkalmam jól segíteni, más is így érezhet ezzel kapcsolatban. Általános iskolában például a szemem miatt is segítséget kellett kérnem. Volt egy tanárnő, aki dolgozatíráskor mindig a táblára írta a kérdéseket. A fizikateremben a tábla nagyon messze volt az első sortól, ő pedig apró gyöngybetűkkel írta fel rá a kérdéseket. Akkoriban kezdett el romlani a jobb szemem, a szemüveget pedig gyerekként kínosnak éreztem. Így sokáig én nem a válaszokat, hanem a kérdéseket puskáztam le a mellettem ülőről. De megelégeltem a szituációt, hogy a tanárnő félreérti majd a leskelődésemet, így segítséget kértem tőle. Ő pedig a lehető legtermészetesebb módon segített.

- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét meghatározó élményeket?

- Számomra nagyon különleges tapasztalat azok között az emberek között tölteni a hétköznapokat, akik a legnagyobb félelmemet élik. Korábban ugyanis nagyon sokszor féltem attól, hogy megvakulok. A Távszemnek köszönhetően sok vak emberrel találkoztam, akik jókedvűen és pozitív hozzáállással élik a mindennapokat.

- Milyen a munkatársakkal történő együttműködés? Tartanak megbeszéléseket, konzultálnak?

- Nagyon kedvelem a csapatot, mert valóban sokszínűek vagyunk. Van iráni, kínai kollégám, idősebb és pályakezdő, és mindannyiunknak más-más tapasztalatai vannak. Mivel hiszek abban, hogy a különbözőségek által erősítjük egymást, ez már a kezdetek óta nagyon tetszik.

Természetesen tartunk esetmegbeszéléseket szakember vezetése mellett. És nagyon fontos, hogy a GDPR, tehát a személyes adatok védelmének a betartásával. A személyazonosságát mindenkinek titokban kezeljük. Még egymás előtt is. Egymás eseteiből, megoldásaiból tanulunk, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni.

- Munkája során adódott-e valamilyen humoros eset, mely az olvasókkal is közölhető?

- A képzés során játszottunk néhány szerepjátékot, ezzel is próbáltunk felkészülni a hívásokra. Ott adódtak humoros fordulatok. De azt mindannyian fontosnak tartjuk, hogy nevetni mindig csak valakivel és sohasem valakin. A jó nevetés egyébként fontos. Kell a léleknek.

- Milyen céljai vannak a közeljövőt illetően?

- Szeretném, ha a Távszem projekt sikeres lenne és hosszútávon dolgozhatnék benne. Emellett szeretném képezni magam lelkisegély-szolgálati ügyelőként, valamint időt szakítani a weboldalamra és a saját írásaimra is.

Kívánjuk, hogy minden tervét meg tudja valósítani!

Árvay Mária 

2020 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu