42. szám 2019.10.07.

Egyesületünk hírei:

1. Orosházi Körzeti Csoport klubfoglalkozása.”Nemzetközi Fehér bot napi
megemlékezés, sorstársak műsorával.”
Időpont: 2019.10.15. Kedd 09.00 óra
Helyszín: Orosháza, Városi Könyvtár, Kossuth u. 3.

2. Kihelyezett ügyfélfogadás Gyulán.
Időpont: 2019.10.16. Szerda 8-11 óráig.
Helyszín: Gyula, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Béke Sgt. 35 sz. 102 terem.

Egyesületi munkatárs: Szegediné Kónya Éva, elérhetőség ügyfélfogadási időben
30/935-3898.

3. Elnökségi ülés. „MEGHÍVÓ”
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete következő elnökségi ülését a
Felügyelő Bizottság tagjainak részvételével 2019. október 17-én 09.00 órai
kezdettel az Egyesület székházában (5600 Békéscsaba, Luther u. 13/a. szám) az
alábbi napirendekkel összehívom:
Napirendi pontok:
1. Segédeszköz kérelmek elbírálása
2. Új munkatársak bemutatkozása
3. Bejelentések, aktuális információk

Békéscsaba, 2019. október 3. Tisztelettel:

Sipos Erika
Elnök

4. Láthatárbolt segédeszköz bemutatója.
KEDVES TAGJAINK, ÉRDEKLŐDŐK! SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDENKIT, A „LÁTHATÁRBOLT SEGÉDESZKÖZ BEMUTATÓJÁRA”!
HELYE: Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete, 5600. Békéscsaba,
Luther u. 13/a (Szív utca felőli bejárat).
IDEJE: 2019. október 17. csütörtök 12-15 óráig.
A KÍNÁLAT: Magyarul beszélő segédeszközök, nagyítók, távcsövek, fehérbotok
és tartozékai, konyhai eszközök, praktikus termékek, speciális tapintható fa
játékok gyerekeknek.
Az eszközöket helyben, CSAK KÉSZPÉNZÉRT lehet megvásárolni!

Kérjük, hogy vásárlási szándékkal, konkrét segédeszköz igényét, jelezze
legkésőbb 2019. október 4. péntek 12-ig, Egyesületünk irodájába személyesen,
vagy telefonon 66/549-580, 30/ 505-8491.

5. Köszönet az adó 1 %- ért.
Köszönjük támogatóinknak a 2018. év után felajánlott adó 1 %-ért, 750.961,- Forintot
amelyet, tagjaink segédeszköz vásárlás támogatásakor használunk fel.
***
MVGYOSZ hírei
6. Üléseztek az MVGYOSZ küldöttei.
2019. október 4-én üléseztek az MVGYOSZ tagegyesületeinek küldöttei. Két fontos
kérdésről döntöttek. Mindkét esetben az alapszabály módosítása volt szükséges.
Elsőként a májusi alapszabály módosításával kapcsolatban érkezett hiánypótlási
felszólítás a bíróságtól. Az elnökség a hiánypótlást elkészítette, azt a küldöttek
megtárgyalták és jóváhagyták. A második esetben pedig – mivel – a szövetség a
felújítás miatt elköltözik, szükséges a bérelt irodaházat telephelyként feltüntetni az
alapszabályban. Az elnökség korábban már döntött arról, hogy ez a Thököly út 105.
lesz. A küldöttek jóváhagyták az elnökség döntését.
Dr. Nagy Sándor elnök beszámolt a küldötteknek a székház felújítási terveinek
aktuális állásáról, valamint, hogy a tervezés során egy eredeti freskó tűnt elő a
Télikertben, amit elődeink „láthatatlanná tettek”.
Megköszönte az egyesületeknek az együttműködést és kérte, hogy továbbra is
maradjon meg a kölcsönösség. Hangsúlyozta, hogy a szövetségnek le kell folytatnia
a tagegyesületeknél a pályázattal kapcsolatos ellenőrzéseket, hiszen erre a
minisztériummal kötött szerződés kötelezi.
Dr. Nagyné Berke Mónika a Távszem aktualitásairól számolt be: kiküldésre kerül egy
anonim kérdőív, amit minden Távszem felhasználónak eljuttatnak, és kérte, hogy
minél többen töltsék ki azt. Elmondta továbbá, hogy a vártnál is nagyobb az
érdeklődés a Távszem iránt, sokan sokféle problémával hívják a nap minden
időszakában.
Szó esett az MVGYOSZ sajtótermékeinek árairól, ami 2020-ban nem változik.
Ismét felmerült a többes tagság kérdése. Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy mindenki
annyi egyesületnek lehet a tagja, amennyinek akar. De tagkönyve csak egy legyen.
Döntse el, hogy honnan kéri a tagsági igazolványt. A tagsággá válás nem függ attól,
hogy van-e az adott egyesület által kiállított tagkönyve, vagy nincs. Tag úgyis lehet
egy személy egy egyesületnél, ha tagsági díjat fizet, de tagkönyvet nem igényel.

Az MVGYOSZ tárgyal az elektronikus jegyrendszer bevezetésének feltételeivel
foglalkozó céggel, amely azt szeretné, ha lenne a látássérülteknek Nemzeti
Elektronikus Kártyája, ami alapján az utazási kedvezményeket a jelenlegi
feltételekkel vehetnék igénybe a látássérült személyek a jövőben is.
SZK

7. Ismét banki kérdések.
Mint ahogy arról a MVGYOSZ hírlevelének szeptember 14-én megjelent 44.
számában beszámoltunk, a szövetség egyeztetést kezdeményezett a Magyar
Nemzeti Bank, valamint a Bankszövetség részvételével a látássérült ügyfelek
ügyintézés során tapasztalt problémáinak, valamint az ezek kezelését, megoldását
célzó javaslatok megvitatása érdekében. Megkeresésünkre időközben a válasz is
megérkezett, melyben ígéretet kaptunk arra, hogy az ősz folyamán a Magyar
Nemzeti Bank az általunk kezdeményezett témákban megszervezi a személyes
egyeztetést.
Minthogy a várható egyeztetéseknek is köszönhetően a közeljövőben ez a téma
remélhetőleg gyakran kerül majd terítékre, úgy gondoltuk, talán hasznos lehet egy
részletesebb tájékoztatással feleleveníteni, mit is tartalmaz valójában a Magyar
Nemzeti Bank fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló 4/2017.
(III.13.) számú ajánlása, azaz konkrétan melyek azok a pénzügyi szolgáltatókkal
szembeni követelmények, melyeket a fogyatékos ügyfelek joggal várhatnak el
ügyintézéseik során.
Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy az ajánlás hatálya nemcsak a bankokra,
hanem mindazon szervezetekre kiterjed, amelyek felett a Magyar Nemzeti Bank
felügyeletet gyakorol (biztosítók, lakástakarék pénztárak, befektetési vállalkozók,
stb.).
Alább tehát az ajánlás fontosabb pontjait ismertetjük, ezúttal természetesen
elsősorban a látássérült ügyfelekre koncentrálva.
Egyenlő esélyű hozzáférés követelménye
Ennek érvényesülése érdekében általános elvárás a pénzügyi szervezetekkel
szemben, hogy minél több ügyfélszolgálati ponton biztosítsák a fogyatékos ügyfél
egyenlő esélyű hozzáférését az általuk kínált szolgáltatásokhoz. Ez gyakorlatilag a
következőket jelenti: a pénzügyi szervezetnek az új ügyfélszolgálati pontjai
kialakításakor, továbbá a szolgáltatások bevezetése, bővítése, valamint az általa
kínált szolgáltatások igénybevétele során alkalmazott eszközök [pl. bankjegykiadó
automata (a továbbiakban: ATM), sorszámhúzó és ügyfélhívó berendezés]
beszerzése, fejlesztése, korszerűsítése során figyelemmel kell lennie arra, hogy azok
egyenlő eséllyel hozzáférhetőek legyenek a fogyatékos ügyfelek számára is.

Elvárás, hogy a pénzügyi szervezet a teljes szolgáltatási térképét a fogyatékos ügyfél
által elérhető módon, akadálymentesen tegye hozzáférhetővé az egyes
ügyfélszolgálati pontokon és a honlapján; ha pedig üzemeltet call centert, akkor ott
önálló menüpontként is lekérdezhetővé kell tenni a szolgáltatási térkép tartalmát.
Külön elérhetővé kell tenni továbbá – megye, település és fővárosi kerület szerinti
bontásban – az adott területi egységben található akadálymentesen használható és
akadálymentesen megközelíthető ügyfélszolgálati pont elérhetőségét, megjelölve az
akadálymentesítés módját.
A pénzügyi szervezeteknek minden olyan alkalmazás linkjét akadálymentesen kell
közzé tenniük honlapjukon, amelyekkel kapcsolatban adatszolgáltatási
kötelezettségük van (pl. Országos fiók-, és ATM kereső.).
A hátrányos megkülönböztetés tilalma, indokolt előnyben részesítés elve
Az MNB elvárja, hogy a pénzügyi szervezet a személyes ügyintézés során lehetőség
szerint biztosítson elsőbbséget a fogyatékos ügyfél számára, továbbá az
ügyfélszolgálati ponton biztosítsa, hogy a kijelölt ügyintéző akadálymentesen
megközelíthető helyen, lehetőség szerint a bejárathoz legközelebb helyezkedjen el.
További elvárás, hogy a pénzügyi szervezet biztosítsa az általa kínált
szolgáltatástípusok minél szélesebb körére vonatkozóan az egyablakos ügyintézés
lehetőségét.
A pénzügyi szervezeteknek az ügyfélszolgálati pontokon lehetővé kell tenniük a
segítőkutyával történő ügyintézést.
A látássérült ügyfelek tájékozódásának segítése érdekében figyelni kell az ügyfélhívó
és besoroló rendszerek kihangosítására, a taktilis burkolati jelzések kialakítására,
kontrasztok és megvilágítás alkalmazására, a személyes segítségnyújtás
felajánlására, nagyító használatára. Az ajánlás szerint jó gyakorlat lehet a
sorszámhúzó berendezésen a fogyatékos ügyfél számára elsőbbséget biztosító
külön gomb elhelyezése, pontírással is jelezve azt a vak ügyfelek részére.
Szerződéskötés, tájékoztatás
A pénzügyi szervezetnek a szerződési feltételek meghatározásakor, továbbá a
szerződéskötés során nyújtott tájékoztatásnál, illetve a későbbi kapcsolattartás során
különleges figyelemmel kell lennie a fogyatékos ügyfél állapotának jellegére
(látássérült stb.), illetve annak mértékére. Ez a gyakorlatban az alábbi követelmények
betartását jelenti: a termékajánlások alkalmával a pénzügyi szervezeteknek fel kell
hívniuk a fogyatékos ügyfelek figyelmét a számukra kínált – akadálymentesítést
segítő – eszközökre, lehetőségekre, alkalmazásokra (pl. telefonbanki megoldások,
internetbanki megoldások, kisegítő alkalmazások, mobilalkalmazások, egér
használata nélküli funkciók, videótolmács szolgáltatás).
Az MNB szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi szervezet a szerződéskötés során
úgy járjon el, hogy az a fogyatékos szerződő fél számára minél kisebb terhet
jelentsen (például, ha a szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, akkor a
közjegyző jelenjen meg az ügyfélszolgálati ponton.).

A szerződéskötés vonatkozásában további fontos elvárás, hogy a pénzügyi
szervezet szükség esetén részletes magyarázat mellett olvassa fel a szerződést a
fogyatékos ügyfél részére – a titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartásával –, és annak megtörténtét igazolható módon rögzítse.
Nagyon fontos, hogy a fogyatékos ügyfél számára a pénzügyi szervezetnek
megfelelő időt kell biztosítani a szerződésben foglaltak megértésére, részletes és –
igény szerint – ügyfélszolgálati ponton kívül történő áttanulmányozására, és ennek
érdekében a szerződés tervezetét rendelkezésre is kell bocsátani, illetve – igény
szerint – biztosítani kell személyes egyeztetésre lehetőséget akár segítő személy
közreműködésével.
Úgyszintén a szerződéskötéshez kapcsolódó követelmény, hogy a pénzügyi
szervezet biztosítson lehetőséget előzetes időpont egyeztetésre annak érdekében,
hogy a fogyatékos ügyfél a szerződéskötést megelőzően a személyes jelenléthez,
valamint a szerződéskötési feltételek maradéktalan megismeréséhez szükséges
intézkedéseket megtehesse, így támogató-, vagy kísérőszolgálatot hívhasson,
esetleg segítőt bízhasson meg.
Szolgáltatások nyújtása
Ha ezt a fogyatékos ügyfél igényli, részére – lehetőség szerint – külön tárgyalót,
továbbá olyan személyes kapcsolattartót kell biztosítani, aki a fogyatékos ügyfél erre
irányuló kifejezett kérése esetén, a lakóhelyén felkeresve nyújt segítséget neki a
szolgáltatások igénybe vétele során.
Az MNB kifejezetten fogyasztóbarát megoldásnak tartja, ha a pénzügyi szervezet a
fogyatékos ügyfél kérése esetén az ATM-ből történő kifizetéssel azonos díjfizetés
mellett teljesít részére pénztári kifizetést.
A fogyatékos ügyfélnek küldött különböző kimutatásokat – különös tekintettel a
fogyasztónak kínált lakossági fizetési számlakonstrukciókra – a pénzügyi
szervezetnek lehetőség szerint akadálymentes elektronikus formában is elérhetővé
kell tennie. Ha erre nincs lehetőség, akkor más megfelelő módot kell felkínálni (pl.
call centeren keresztül azonosított hívásban, ügyfélszolgálati ponton ügyintéző
közreműködésével) annak érdekében, hogy a fogyatékos ügyfél értelmezni tudja a
kimutatásban foglaltakat.
Online és technológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb ajánlások
Az MNB elvárásként fogalmazza meg, hogy a pénzügyi szervezet tegye elérhetővé a
weboldalakat képernyőolvasó programok útján, betűméret növelésével, kontrasztos
megjelenítési móddal a vakok és gyengénlátók számára is.
Úgyszintén a vakok és gyengénlátók érdekében törekedni kell arra, hogy ha a pin
kódot érintőbillentyűzeten vagy érintőképernyőn kell megadni, a pénzügyi szervezet
olyan eszközt alkalmazzon, amelyen beszédtámogatás is működik.
A honlapok kialakítása, fejlesztése során elvárás, hogy a pénzügyi szervezet legyen
figyelemmel az akadálymentes honlapokra vonatkozó ISO/IEC 40500:2012 (W3C

Web ContentAccessibilityGuidelines [WCAG] 2.0) webes szabvány előírásaira,
törekedve legalább az „AA” akadálymentességi szint biztosítására.
Ha a pénzügyi szervezet megváltoztatja online felületei felépítését, erre vonatkozóan
is figyelemfelhívást kell elhelyeznie a látássérült ügyfelek számára.
Gulyásné dr. Bölkény Ágota
jogtanácsos

8. Rendhagyó Egyesületi Elnökök Tanácsa.
A megszokottól eltérő Egyesületi Elnökök Tanácsa ülést hívott össze az MVGYOSZ
elnöke, dr. Nagy Sándor október elsejére. A szokásos menetrendtől eltérve most
nem a sürgető és időszakos feladatok és kérdések közös megvitatása volt a cél,
hanem egy minőségi, az MVGYOSZ elveinek, szellemiségének is megfelelő
szemléletformáló programcsomag összeállítása, amelyhez elengedhetetlen a megyei
egyesületek összefogása és valamennyi szereplő konszenzusa. A programot a
közös tapasztalatok és vélemények alapján tervezi összeállítani az MVGYOSZ, ezért
arra kérte a résztvevőket, hogy négy csoportban beszéljék át a szemléletformáló
programok megvalósításával kapcsolatos véleményüket, tapasztalataikat és ennek
mentén alkossanak egy közös víziót.
Még sosem rendeztünk ilyen közös gondolkodáson alapuló  eseményt, ennek
ellenére meglepően jól sikerült. Nagyon értékes gondolatok gyűltek össze arról, hogy
hogyan képzelnék el az egyesületi vezetők és a szemléletformáló programokat
megvalósító munkatársaik a látássérült emberek számára ideális világot, és hogy
milyen szemléletformáló programok segítenék őket ehhez hozzá.
Az MVGYOSZ kezdésként szeretné elérni, hogy a bevett „érzékenyítés” és
„érzékenyítő programok” helyett használjuk innentől a „szemléletformáló” kifejezést.
Ez ugyanis sokkal tágabb kategória, és sokkal jobban kifejezi, amit valójában
mondani szeretnénk vele. Nem érzékenyebbé akarjuk tenni az embereket a
látássérült emberek felé, hanem egy olyan világot teremteni, ahol biztonságban,
méltósággal és komfortosan élhet minden ember, függetlenül attól, hogy látó vagy
látássérült. Ehhez társadalmi szemléletformálásra van szükség, melybe a fogyatékos
emberek szemléletének formálása ugyanúgy beletartozik, mint az ép embereké.
Különféle vélemények, víziók és tapasztalatok hangzottak el az összejövetelen, de
az alábbiakban mindannyian megegyeztünk: olyan világban szeretnénk élni, ahol
elfogadással, és nem sajnálattal fordulnak a látássérült emberek felé, ahol a
fogyatékos személyek a társadalom aktív tagjai, akiknek számít a véleménye.
Segíteni nekik a hétköznapokban egy lehetőség, de nem automatikus, hogy
szükségük is van rá. Szeretnénk lebontani a látássérültekkel kapcsolatos pozitív és
negatív sztereotípiákat, és mindenki számára élhető társadalmat teremteni, ahol a
fogyatékos emberek átlagemberekké válhatnak.

Az MVGYOSZ azt tervezi, hogy idén még legalább egy alkalommal összegyűlünk, és
a közösen kialakított vízió után rátérhetünk a konkrét szemléletformáló
programcsomag kidolgozására.
Ádám Judit
9. Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak a Távszem operátorok.

2019 áprilisában állt munkába az MVGYOSZ-nél az a 15 fő, akikből június végére
képzett Távszem operátorok és ügyfélszolgálati munkatársak lettek. Ők már javában
biztosítják a Távszem szolgáltatást, vagyis intézik a felhasználók regisztrációját, és
ami talán ennél is izgalmasabb: a távolból helyettünk látnak. A Távszemet már
használó olvasóinknak a hangjuk és a nevük már ismerős lehet, ha pedig ennél
többre is kíváncsiak velük kapcsolatban, akkor jó hírünk van: decemberig
mindannyian bemutatkoznak önöknek.
Beszélgetés Nyeverecz Veronika Távszem operátorral
- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről, stb.
- A Távszem legidősebb munkatársa vagyok, 62 éves nagymama, egy 13 éves
fiúunokám van.
Évekig a szüleimet gondoztam, már csak édesanyám él, ő egy magán
gondozóházban van, már se fizikailag, se mentálisan nem tudtam vállalni az itthon
ápolását. 94 éves, augusztusban ismét átesett 2 epilepsziás rohamon, mára már
szinte semmi kapcsolatot nem lehet vele teremteni. Amikor nem dolgozom,
igyekszem mellette lenni. Tehát ennek megfelelően szabadidőm nem sok van, de a
napi 4-5 óra utazásomat olvasással töltöm, valamint a kerékpározás az, ami
kikapcsol. Amikor tehetem, azzal megyek anyukámhoz is. Kertes házban lakom,
tehát adva van a kötelező testmozgás is, fűnyírás, kapálás stb. Az épp aktuális
munkák!
- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a személyiségéről, mi az, amit fontosnak tart
magáról elmondani?
- Őszinte, felelősségvállaló, lojális, ösztönös, segítőkész, toleráns. Türelmetlen,
hirtelen haragú, szabad szájú, kegyetlenül őszinte.
- Mi a véleménye a humor gyógyító erejéről?
- Nagy valószínűséggel Királyhegyi Pál mondta, „Akinek van humora, mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes.” Fontosnak tartom az öniróniát, hogy tudjak saját
magamon nevetni.
- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?

- Véletlenül kerültem az MVGYOSZ-be, legalábbis ezt hittem elsőre, de mára azt
gondolom, ez az én „jutalom játékom”, 61 évesen új embereket, új élethelyzeteket, új
munkát ismerhettem meg, és egy olyan közeget, amit korábban nem ismertem, a
vakok világát. Úgy gondolom, az otthoni segítő munkám méltó folytatása a Távszem.
- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét meghatározó
élményeket?
- Igen, bár a koromból adódóan, már sok mindent megtapasztaltam, ami a
képzéseken elhangzott. De a „vak gyakorlatokat” korábban el sem tudtam volna
képzelni. Amikor először bekötötték a szememet, lebénultam, szinte pánik tört rám,
mint ahogy a Láthatatlan kiállításon is. Ám a képzés végére, már simán lementem a
lépcsőn bekötött szemmel az egyik nem látó kollégám vezetésével. Hihetetlen
élmény volt!
- „Az élet néha fura helyzetekbe sodor. (...) Az igazi bátorság az, ha beismerjük, hogy
segítség kell, és kezet nyújtunk érte.” (Sue Thomas - FBI c. film)
Mi jut erről eszébe?
- Azt gondolom, semmi sem történik velünk véletlenül. Én, mint szinte minden ember,
jobban szerettem adni, hiszen ettől mindig egy kicsit jobb embernek érezhettem
magam. Aztán a szüleim ápolása során olyan mentális és anyagi helyzetbe kerültem,
ahol előtte még sosem voltam. Segítséget kellett kérnem, talán az egyik legnehezebb
dolog volt, amit megtapasztaltam az addigi életem során. Aztán egy idő után
rájöttem, szabad sírni, szabad esendőnek lenni, szabad megmutatni, hogy gyengék
vagyunk, de mégis támaszt tudunk adni a még gyengébbeknek. És még egy
gondolat, amikor valakitől kérsz, nem ő tesz neked szívességet, hanem te neki,
hiszen megadod a jóság érzését számára.
- Mit üzen az olvasóknak?
- Becsüljék meg azt, amijük van, és osszák meg azokkal, akiknek kevesebb adatott!
Legyen ez szeretet, élmény, tudás, vagy épp anyagi javak.
Édesanyja gondozásához sok erőt és kitartást, munkájához pedig sok örömöt
kívánunk!
Árvay Mária

2020 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu