43. szám 2019.10.14.

Egyesületünk hírei:
1.Szeghalmi Körzeti Csoport klubfoglalkozása. Fehérbot Napja, videó felvétel lejátszása.
Időpont: 2019. október 24 (csütörtök) 09.00 óra.
Helyszín: Szeghalom Művelődési Központ.
 
2. Tagdíjbefizetés 2020. évre. Kedves tagjaink! 2020 évi tagdíjakat, pártolói díjakat az alábbi helyeken lehet befizetni.
- Egyesületünk irodájában, Békéscsaba Luther u.13/a, ügyfélfogadási napokon: hétfőtől-csütörtökig 8-14 óráig.
- Helyi klubfoglalkozásokon.
- Kihelyezett ügyfélfogadási napokon. Orosházán, minden hónap második keddjén 9-12 óráig a Városi Könyvtárban, Kossuth u. 3 sz.
 - Gyulán, minden hónap harmadik szerdáján 8-11óráig az Erkel Ferenc Művelődési Központ, Béke sgt. 35 sz. 102 termében.
- Postai úton, levél faladásban.
3. Sajtótermékek előfizetése 2020. évre.
- Vakok Világa sík 4620 Ft
- Vakok Világa Braille 4095 Ft
- Vakok Világa elektronikus 1890 Ft
- Vakok Világa hangos (mp3) 1890 Ft
- RTV Braille 6285 Ft
Kérjük előfizetési igényét szíveskedjen leadni, a megadott előfizetési díjjal együtt, 2019. november 25-ig, Egyesületünk irodájában, vagy a Körzeti Csoportvezetőknél.
 
4. Rendezvényünk a „Fehérbot Nap” tiszteletére.
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete szombaton délelőtt rendezte meg a Nemzetközi Fehér Bot Napi ünnepségét. A közösségért sokat tevők közül néhányan emlékplakettet és oklevelet kaptak a műsoros összejövetelen.
Az ENSZ határozata alapján 1968 óta, október 15-e a Fehér Bot Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a látássérült, vak emberek mindennapjaira és életkörülményeire. A sorstársak műsorral kedveskedtek a szombati teltházas ünnepségen, volt gitárzene, ének és több verset is előadtak a megjelenteknek.
Bár a látássérült emberek hétköznapjai nem könnyűek, de az egyesületben igyekeznek pozitívan gondolkodni - mondta el a műsor előtt a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke.
- Mi azon vagyunk, hogy a nehézségeket próbáljuk áthidalni. Nagyon jó kapcsolatunk van a kormányhivatallal, jó kapcsolatunk van a járási hivatallal, az önkormányzattal, a környező települések önkormányzataival, illetve az ottani vezetőkkel. Elfogadnak bennünket, de ehhez az kell, hogy mi is nyissunk a társadalom felé – fogalmazott Sipos Erika.
A közösségért sokat dolgozó, segítőkész emberek évről-évre az elismerés jeléül emlékplakettet vehetnek át. Azok kapják, akiket a megyei tagszervezetek közösen ajánlanak. Ezt az emlékplakettet 2002-ben Fazekas Géza és neje hozták létre.
- Igazából én mindig a sorstársaimat igyekeztem segíteni, hiszem magam is látássérült vagyok. Igyekeztem helytállni a rám bízott feladatoknál. Mindig igyekeztem jó kapcsolatot ápolni, segíteni őket. Igazából én azt gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés, hiszen ezt a kitüntetést olyan emberek kapták meg előttem, akik az életüket szentelték a sorstársaiknak – nyilatkozta meghatottan Futaki László.
Az öt kitüntetettből csak ketten tudtak részt venni a rendezvényen, Ujházi György és Futaki László. Rajtuk kívül Komáromi Anett, Süle Lászlóné és Nagy Zsuzsanna részesült elismerésben.
 
5. JUBILEUMI RENDEZVÉNY. Kedves tagjaink, pártolóink! Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Egyesületünk „JUBILEUMI RENDEZVÉNYÉRE”, amely 50+15 éves.
Időpont: 2019. november 14. Csütörtök, 09.00-13.00 óra.
Helyszín: Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2019. október 31-ig, Egyesületünk irodájában, vagy telefonon 66/549-580, 30/505 8491.
 
***
MVGYOSZ hírei

6. Negyed éves beszámoló a Távszem projektről.

A hetedik negyedév a Távszem projekt talán legizgalmasabb időszaka volt. 2019 júliusában elindult a Távszem szolgáltatás nyilvános tesztidőszaka, így ez a negyedév elsősorban a szolgáltatás mindennapi működésének kialakításával telt.
A negyedév legnagyobb eseménye a projekten belül a július 16-án megtartott sajtónyilvános esemény volt, melyen ünnepélyes keretek között indítottuk útjára a Távszem szolgáltatás féléves nyilvános tesztidőszakát. Az esemény rendkívüli sajtóvisszhangot váltott ki, számos helyi és országos médium foglalkozott a szolgáltatással. Az ünnepélyes indulást az EMMI államtitkára, az irányító hatóság munkatársai és a Köztársasági Elnöki Hivatal képviselői is megtisztelték jelenlétükkel.
A nyilvános tesztidőszak elindulásával egy időben elérhetővé vált a Távszem alkalmazás az Appstore-ban és a Play Áruházban is. Az operátorok ettől a naptól folyamatos műszakbeosztásban dolgoznak és a két ügyfélszolgálati munkatárs feladatai is jelentősen megsokasodtak. A negyedév lezárására gyakorlatilag sikerült teljesíteni a nyilvános tesztidőszak fél évére célul kitűzött indikátorokat: a teljes időszakra vállalt 3600 hívás helyett már szeptember végén több mint 4300 hívásnál jártunk, miközben még a 800 okostelefont kapó tesztelő alig több mint fele regisztrált a szolgáltatásba.
Folytatódott a projekt keretében tartós használatba adandó iPhone készülékek második körös közbeszerzése, melyben további 322 darab iPhone kerül kiosztásra. Szeptember végén lezárult a közbeszerzési eljárás, a nyertes ajánlattevővel októberben történik meg a szerződéskötés. Az iPhone-ok ezt követően kerülnek a tagegyesületekhez.
Az MVGYOSZ tagegyesületeire is sok feladat hárul a Távszem projekt sikeres megvalósítása érdekében. A negyedév folyamán kiosztásra került az első körben beszerzett 500 darab iPhone, a mentorok folyamatosan végezték az okostelefonok használatának betanítását, segítették a látássérült felhasználókat a regisztrációban és a szerződések megkötésében, illetve végezték az ehhez szükséges adminisztrációt. Emellett az egyesületeknél megtartandó utolsó körös Távszem tájékoztatók szervezése is megkezdődött, ezek többsége október és november során valósul meg. Ezeken az eseményeken a projekt szakmai megvalósítói azon látássérült egyesületi tagokkal találkoznak, akik a projekt támogatásával okostelefonhoz jutottak és így a Távszem szolgáltatás tesztelői lettek. A találkozók célja a felhasználói tapasztalatok és észrevételek becsatornázása, az esetleges fejlesztési ötletek összegyűjtése. Az első tapasztalatcserélő találkozót szeptember 30-án rendeztük meg Kaposváron.
A projekt utolsó időszakában összesen hét regionális szakmai workshopot rendezünk, melyek célja a döntéshozók, közszolgáltatók és partner szervezetek számára a Távszem bemutatása, illetve együttműködések kialakítása a szolgáltatás ismertté tétele és továbbfejlesztése érdekében. Szeptember folyamán három workshopot már megrendeztünk: Budapesten szeptember 12-én, Debrecenben és Kaposváron pedig szeptember 30-án.
Tovább folytatódott a Tavszem.hu honlap fejlesztése, létrejött a regisztrációs felület, illetve folyamatosan kerülnek fel a szolgáltatással kapcsolatos hírek, információk.
Ebben a negyedévben elsősorban a nyilvános tesztidőszak elindulása kapcsán számos sajtómegjelenést generáltunk. Hírt adott a Távszemről az MTV Híradója és Esély című magazinja, a Kossuth, az Infó és a Civil Rádió, a Karc-FM, a Magyar Hírlap és a Vas Népe, az MTI-nél kiadott sajtóközleményünket is számos online hírportál átvette. Egyre többen követik a Távszem Facebook oldalát is, melyen folyamatosan beszámolunk a projekt történéseiről csakúgy, mint az MVGYOSZ honlapján és elektronikus hírlevelében, valamint a Vakok Világa című hivatalos folyóiratban. Augusztustól az MVGYOSZ információs csatornáin és a Civil Rádió adásában folyamatosan jelennek meg interjúk a Távszem operátorokkal, hogy az érdeklődők a hangjukon túl jobban is megismerjék őket.
A Távszem projekt munkatársait támogató folyamatok egyes alkalmai is a tervezettnek megfelelően valósultak meg a negyedév során. A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók folyamatkísérő beszélgetéseken vesznek részt pszichológus vezetésével, az operátorok és a mentorok számára pedig rendszeres esetmegbeszélő alkalmakat biztosítunk.
 

7.Vegyen részt a Távszem szolgáltatás értékelésében. Távszem

Tisztelt Távszem Felhasználó!
Lezárásához közeleg a Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára – Távszem (EFOP-1.1.5-17-2017-00001) projekt.
A megvalósítási időszak utolsó szakaszában feladatunk a Távszem applikáció és szolgáltatás működésének, használhatóságának és minőségének értékelése, valamint a fejlesztési javaslatok összegyűjtése.
Kérjük, legyen segítségünkre a projekt értékelő tanulmányának elkészítésében azzal, hogy leírja véleményét a Távszemről! Az értékelő kérdőív, melynek kitöltése nagyjából 15-20 percet vesz igénybe, online, akadálymentesen kitölthető az alábbi linken:
https://online-kerdoiv.com/index/view/hash/71a9af6bd17ee45ff4b6f835fb12d442?fbclid=IwAR2FhDx8TXaaWc2BWRPCdtNZ_OyLCKPeb4CywjlUoZXFdiSb77jtrA94BQ0
kitöltés névtelen, a kérdőív elején szereplő demográfiai adatokat (nem, életkor, látássérültség mértéke stb.) kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.
A projekt keretében iPhone-hoz jutó felhasználók számára a kitöltés része a szerződésben vállalt együttműködésnek, a többi, saját készülékről regisztráló felhasználótól pedig örömmel vesszük, ha megosztja velünk véleményét, tapasztalatait és a szolgáltatás fejlesztésére irányuló ötleteit.
A kérdőívet 2019. november 15. éjfélig lehet kitölteni, ezt követően a felületet lezárjuk, az értékelő tanulmányban az ezen időpontig beérkezett válaszokat használjuk fel. A kutatás eredményeit a projekt záróeseményét követően mindenki számára hozzáférhetővé tesszük.
A Távszem szolgáltatás használatához a továbbiakban is sok örömöt kívánunk!
 
A Távszem projekt csapata

8. Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak a Távszem operátorok.

Beszélgetés Sebők Jánosné Andi Távszem operátorral
- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről, stb.
- Sebőkné Andi vagyok, Távszem operátor. 50 éves múltam, 29 éve házas, két nagy fiam van, családomra nagyon büszke vagyok. Szabadidőmben férjemmel motorozni szoktunk. Szeretek a természetben lenni, és kedvelem az állatokat.
- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a személyiségéről, mi az, amit fontosnak tart magáról elmondani?
- A családom és a munkatársaim nagyon fontosak az életemben. Akkor vagyok elégedett, ha a körülöttem lévők is jól érzik magukat. Szeretek a kedvükben járni és meglepni őket apró figyelmességekkel.
- Mi a véleménye a humor gyógyító erejéről?
- Vidám embernek tartom magam, nagyon szeretem, ha valakinek jó a humora és kacaghatok vele. A feszültebb helyzeteket is jobban sikerül feloldani humorral. Véleményem szerint a humorral a nehezebb helyzeteket is könnyebb átvészelni, elviselni, megoldani.
-  Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Szeretem magam megmérettetni és új helyzetek elé állítani. Barátnőm, Puskás Kata Szidónia hívta fel figyelmemet erre a szép hivatásra. Mindig is szerettem segíteni másoknak. A szolgáltatás elindulása adta a legtöbb élményt számomra.
- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét meghatározó élményeket?
- Az érzékenyítő képzéseken nagyon változatos és tanulságos feladatokat kaptunk. Ez segített átélni az érzést, hogy nincs látásunk és csak bízni tudunk embertársunkban. Köszönöm kollégánk, Benedek Zoltán segítségét, mérhetetlen nyugalmát, aki látássérültként végigkísérte a képzésemet.
- „Az abszolút függetlenség lehetetlen. Gondolkodásunkban: szerzett tapasztalatainktól függünk; a mindennapi létben: más emberektől, akikkel a kölcsönös segítség értelmében kapcsolatban állunk.” (Karl Theodor Jaspers)
Mi jut erről eszébe?
- Sokszínű a csapatunk, eddigi éveink során mindegyikünk más-más szakmát tanult. A képzések során rájöttünk jó és jobb tulajdonságainkra, illetve a javítani való teendőinkre. Csapatunk így alkot teljes egységet, pont ez a jó benne, kiegészítjük egymást. Mindegyikünk pozitív és segítőkész személyiség, jó ilyen közösségben dolgozni.
- Mit üzen az olvasóknak?
- Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozásomat. Kérem önöket, hogy hívják bizalommal a Távszemet minél többször, mert szívvel-lélekkel önökért vagyunk!

2020 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu