Egyesületi tagság létesítésének feltétele

Az Egyesület tagja lehet, az a 14. életévét betöltött személy, aki az Egyesület működési területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és vaknak, aliglátónak vagy gyengénlátónak minősül, nem cselekvőképtelen és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, s írásban a tagfelvételét – belépési  nyilatkozat kitöltésével – az Egyesület Elnökétől kéri.
Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche – táblázat szerint a 67%-ot eléri vagy meghaladja, de a 95%-ot nem éri el, gyengénlátó, az pedig, akinek látáscsökkenése a 95%-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minősül. Aliglátónak tekintendő az a személy, aki még 10%-os látásmaradvánnyal rendelkezik.
Az egyesület tagja lehet:
67% látáscsökkenéssel – gyengénlátó tag
95% látáscsökkenéssel – vak tag

Tagfelvételhez szükséges:

  • Fogyatékossági támogatásról szóló határozat vagy szemészeti lelet a látáscsökkenésről százalékban kifejezve.
  • 1 db fénykép
  • 2.400,-Ft/év tagdíj + 510,-Ft/db új tagkönyv.
2024 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu