Rehabilitációs szolgáltatás beindítása

2008 évben indítottuk el az elemi rehabilitációs szolgáltatást Békéscsabán, az illetékességi területen élő látássérültek részére. A szándékot az indokolta egyrészt, hogy a fogyatékkal élő emberek mindennapi életükben ugyanolyan egyéni választási lehetőséggel rendelkezzenek, mint az ép emberek, másrészt, hogy megkapják az életvitelükhöz szükséges, megfelelő szintű biztonságot, függetlenséget és szabadságot. A rehabilitáció során az a cél, hogy a látássérült egészségi állapotát stabilizáljuk, élethelyzetét elfogadva önállóan, rendezetten élni és boldogulni tudjon, családjával együtt megőrizhesse társadalmi kapcsolatait, ne kerüljön perifériára. Fontos, hogy segítséget kapjon megváltozott mentális és szociális helyzete jobbításához. A hetente történő foglalkozások alkalmával látástréner, pszichológus, szociális munkás szakemberek foglalkoznak a rehabilitációba bevont látássérültekkel az Egyesületünk székházában és más helyszíneken. A rehabilitációhoz egyre több segédeszközt kívánunk beszerezni, hogy a látássérültek minél jobban megtanulják a mindennapi életvitelt segítő eszközök használatát.

Az elemi rehabilitációba bevont látássérültekkel több szakember is foglalkozik egy fő látástréner, 1 fő szociális munkás, és 1 fő pszichológus. A rehabilitációs tevékenység főbb területei: az egészségügyi, a szociális, a pszichológiai és a környezeti rehabilitáció.

A programba bekapcsolódott látássérülteknek először felmérik a képességeit: 

  • funkcionális látásvizsgálattal,
  • mentális és pszichés állapot vizsgálatával,
  • pálya- és munkaalkalmassági vizsgálattal.

Ezekből az eredményekből elkészítik a látássérült egyéni, személyre szabott fejlesztési tervét, és az alapján kezdődik meg az elemi rehabilitáció. 
Az egyéni fejlesztési terv főbb szempontjai:

  • az ellátást igénylő állapotának összegzése, fejlődési lehetőségei,
  • a szükséges feladatok, szolgáltatások meghatározása, időbeli ütemezése,
  • személyes funkciók helyreállítása, pótlása, 
  • konfliktushelyzetek kezelése, megoldásának módjai, 
  • felkészítés az új ellátási forma igénybevételére.

A rehabilitáció során a látássérült számos dolgot megtanul, pl. az utcán közlekedni, otthoni háztartási teendőket elvégezni, speciális életvitelt segítő segédeszközöket használni és alkalmazni, kapcsolatot teremteni, stb. Ezek elsajátításával teljes mértékben megváltozik az élethelyzete kezelése, saját önértékelése, és társadalmi kapcsolattartása, egyáltalán ugyanolyan eséllyel és lehetőséggel rendelkezik, mint az egészséges emberek.

2021 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu