34. szám 2019.08.14.

Egyesületünk hírei:

1. Egyesületünk nyitva tartása.
2. Kihelyezett ügyfélfogadás Gyulán.
3. Meghívó - Elnökségi ülésre.
4. „NYÁRZÁRÓ” megyei rendezvény.
 MVGYOSZ hírei:
5. Változás a Távszem regisztrációjában.
6. Nálunk jártak a minisztérium képviselői.
7. Akik a távolból helyettünk látnak - Bemutatkoznak a Távszem operátorok.
8. Az MVGYOSZ segédeszközboltjának kínálatából.
Egyesületünk hírei:
1. Egyesületünk nyitva tartása helyre állt, a felújítás megtörtént. Köszönjük mindenkinek a türelmét a leállás időszaka alatt. Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, 8-14 óráig.
2. Kihelyezett ügyfélfogadás Gyulán:
Időpont: 2019.08.21. Szerda 8-11 óráig.
Helyszín: Gyula, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Béke Sgt. 35 sz. 102 terem.
 3. Meghívó – Elnökségi ülésre.
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete következő elnökségi ülését a Felügyelő Bizottság tagjainak részvételével 2019.augusztus 22-én 09.00 órai kezdettel az Egyesület székházában (5600 Békéscsaba, Luther u. 13/a. szám) az alábbi napirendekkel összehívom:
Napirendi pontok:
1. Segédeszköz kérelmek elbírálása.
2. Tanulmányi támogatási kérelmek elbírálása.
3. ”Békés Megyei Vakokért Emlékplakett” jelöltek ismertetése.
4. Az egyesület I. félévi költségvetéséről való tájékoztatás.
5. Egyebek, bejelentések.
 

Békéscsaba, 2019. augusztus 9.                                                        Tisztelettel:

Sipos Erika
    Elnök

 

4. „NYÁRZÁRÓ” megyei rendezvény. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját a „NYÁRZÁRÓ” rendezvényünkre!
Időpont: 2019. szeptember 10. (kedd) 
Helyszín: Sarkad Édenkert tó II.
Program: 9 órától városnézés, 12,10 órától közös ebéd (1000,-Ft/fő), 12:40-től 14:30-ig zenés-táncos délután (élőzene), beszélgetés, séta a tó környékén.
Jelentkezési határidő, részvételi díj befizetése: 2019. augusztus 30. (péntek) 10 óráig az Egyesületi irodában, 5600 Békéscsaba, Luther u. 13/a.
Tájékoztatás a rendezvényről klubfoglalkozásainkon, Egyesületünk
irodájában, 66/549-580; 30/ 505-8491 telefonon.
 
***

MVGYOSZ hírei

5. Változás a Távszem regisztrációjában
Újabb fontos állomásához érkezett a Távszem projekt. A Távszem alkalmazás leendő felhasználói 2019. augusztus 6-tól a Távszem szolgáltatásra a www.tavszem.hu oldalon regisztrálhatnak.
Az egyesületi tagok a név, a törzsszám és egy tetszőleges jelszó megadásával kezdeményezhetik a szolgáltatás igénybe vételét. A törzsszám és a megadott jelszó segítségével lehet az App Store vagy a Play áruházból letöltött alkalmazást aktivizálni. Azon látássérült személy esetében, aki nem egyesületi tag, de igazolja a regisztráció során látássérülését, a rendszer generálja a belépéshez szükséges törzsszámot, melyet E-mail-ben küldünk meg részére.
A regisztráció során minden felhasználó kap egy e-mailt az adamo rendszerétől. A megerősítő linkre történő kattintást követően a szolgáltatási szerződést is el kell fogadni, csak ekkor lesz érvényes a Távszem regisztráció.
Az a felhasználó, aki már korábban E-mail-ben regisztrált és már használja a Távszem szolgáltatást nincs tennivalója, ha a leadott törzsszáma és E-mail címe megegyezik az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszerében szereplő adatokkal. Abban az esetben, ha nem egyezik a törzsszám és E-mail cím, úgy a Távszem szolgáltatást nem tudja használni, csak ha újból regisztrál a tagnyilvántartóban szereplő helyes adatokkal. Azt a felhasználót, aki hibás adattal szerepel, E-mail-ben tájékoztatjuk a tennivalókról.
Figyelem! A hibás törzsszámot és E-mail címet az MVGYOSZ munkatársai nem tudják javítani a tagnyilvántartóban. Ezért azt az egyesületet kell felkeresni, ahol tagsági jogviszonyt létesített a felhasználó.
Fontos tudni azt is, hogy a Távszem regisztráció során visszaigazolt törzsszám és jelszó segítségével a  www.tavszem.hu oldalon a felhasználó beléphet az MVGYOSZ ügyfél portáljára, ahol hamarosan nem csak a Távszem szolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézheti, hanem a szövetség többi szolgáltatásait is elérheti.
A szolgáltatással kapcsolatban további információt a www.tavszem.hu oldalon olvashat.
Köszönjük, hogy tesztelésével, véleményével Ön is segít az alkalmazás optimalizálásában, továbbfejlesztésében.
dr. Nagyné Berke Mónika
Távszem projekt szakmai vezető
 
6. Nálunk jártak a minisztérium képviselői.
2019. augusztus 8-án az MVGYOSZ székházában újabb egyeztetés zajlott a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítésével kapcsolatban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről Kara Ákos infokommunikációs és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, illetve Bónis Anikó szabályozási referens, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részéről Ónodi-Kiss Zoltán volt jelen a megbeszélésen. A látássérülteket pedig dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ elnöke, Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos, valamint Szuhaj Mihály az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnöke képviselte.
Mint ismeretes, a tavalyi évben elfogadásra került a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény. Mostanra pedig már hatályba lépett az e  törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) kormányrendelet is. Csak emlékeztetésül: a törvény alapján a közszférabeli szervezetek 2018. szeptember 23 után közzétett honlapjainak már 2019. szeptember 23-tól meg kell felelniük az akadálymentesítési követelményeknek. Ugyanez a kötelezettség a korábban közzétett honlapokra 2020. szeptember 23-tól, míg a mobilalkalmazásokra 2021. június 23-tól vonatkozik.
A mai megbeszélést a minisztérium kezdeményezte az akadálymentesítési feladatokkal összefüggő teendők megvitatása érdekében. Kara Ákos hangsúlyozta, hogy a minisztérium az akadálymentesítéssel kapcsolatban folyamatosan együtt kíván működni az érdekképviseleti szervezetekkel. Számítanak szakértelmükre például abban a kérdésben is, melyek azok a legfontosabb honlapok, amelyeknél  – jelentőségüknél, nagyszámú látogatottságuknál fogva – mielőbb el kell végezni az akadálymentesítést. Felvetette, hogy a kiválasztott honlapok közül közösen ki kell jelölni néhányat, amelyek akadálymentesítése mintául szolgálhatna az érintett közszférabeli szervezeteknek a többi oldal akadálymentesítésének elvégzéséhez. Szuhaj Mihály ígéretet tett arra, hogy az alapítvány is együttműködik majd a kiemelten fontos honlapok kiválasztása során.  Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az akadálymentesítés fogalmának értelmezését, illetve egységes alkalmazását illetően, mivel a jelenlegi szabályozás alapján nem egyértelmű, mikor tekinthető akadálymentesnek egy honlap, illetve alkalmazás (erre egyébként korábban a szövetség is felhívta a minisztérium figyelmét az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal közös részletes észrevételében). Ez az anomália természetesen a honlapok, alkalmazások ellenőrzése során is jelentkezik majd, hiszen az egyszerűsített, illetve részletes ellenőrzés fogalommeghatározása is problematikus. Ráadásul a fejlesztők gyakran nem kérik ki a szakemberek véleményét az akadálymentesítési kérdésekben.
Kara Ákos ezzel kapcsolatban határozottan úgy foglalt állást, hogy akadálymentesnek kizárólag az a honlap, illetve mobilalkalmazás minősülhet, amely a közzétett harmonizált szabványban (EN 301 549 v2.1.2 nemzeti akadálymentességi szabvány) megfogalmazott minden kívánalomnak megfelel. Mint mondta, ezt az elvet kell érvényesíteni mind az akadálymentesítés végrehajtása, mind az ellenőrzése során.
Kérdésre Bónis Anikó tájékoztatott arról, hogy jelenleg aláírásra vár a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről rendelkező innovációs és technológiai miniszter rendelete. Ennek megjelenése egyébként már nagyon időszerű volna, hiszen azt – mint látható – a 2018. szeptember 23 után közzétett honlapokra vonatkozóan heteken belül alkalmazni kellene.
Örömmel fogadtuk a minisztérium tájékoztatását arról, hogy jelenleg zajlik a magyar nyelvre fordítása az akadálymentesítésre vonatkozó, fent említett, harmonizált szabványnak. A korábbi egyeztetéseken többször felvetődött a magyar nyelvű szabvány elérhetőségének igénye, hiszen ez az, amit a közszféra szervezeteinek figyelembe kell venni, illetve alkalmazni szükséges.
Ónodi-Kiss Zoltán kiemelte, hogy az akadálymentesítés megvalósulását ellenőrző Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) mind a közszféra szervezeteivel, mind pedig az érdekképviseleti szervezetekkel, akadálymentesítési szakemberekkel szorosan és folyamatosan együtt kíván működni, hiszen a cél a honlapok, mobilalkalmazások minél jobb hozzáférhetőségének biztosítása.
Dr. Nagy Sándor ezúttal is hangsúlyozta, hogy komoly változás az akadálymentesítés területén csak akkor képzelhető el, ha jogszabály kötelezi a szervezeteket arra, hogy új honlapot, mobilalkalmazást csak a harmonizált szabványban foglalt előírások figyelembe vételével, illetve az egyetemes tervezés alapján készíthetnek. Ami így költséghatékonyabb is annál, mintha utólag kellene az akadálymentesítési munkálatokat elvégezni. Ez a kötelezettség akár a közbeszerzési törvényben, akár a Fot-ban is rögzítésre kerülhetne.
 
Gulyásné dr. Bölkény Ágota

 
7. Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak a Távszem operátorok.
2019 áprilisában állt munkába az MVGYOSZ-nél az a 15 fő, akikből június végére képzett Távszem operátorok és ügyfélszolgálati munkatársak lettek. Ők már javában biztosítják a Távszem szolgáltatást, vagyis intézik a felhasználók regisztrációját, és ami talán ennél is izgalmasabb: a távolból helyettünk látnak. A Távszemet már használó olvasóinknak a hangjuk és a nevük már ismerős lehet, ha pedig ennél többre is kíváncsiak velük kapcsolatban, akkor jó hírünk van: decemberig mindannyian bemutatkoznak önöknek.
Beszélgetés Pápai Emesével
- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről, stb.!
- 32 éves, kisgyermekes anyuka vagyok. Budapesten élek férjemmel és 3 éves kislányommal albérletben. Amikor csak tehetem, családommal töltöm az időmet, ezen kívül szeretek még olvasni, kirándulni, kerékpározni, erdőben, szabadban eltölteni a szabadidőmet.
- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Korábban, kb. 7 évvel ezelőtt már dolgoztam látássérültekkel, siketvak és vak embereket kísértem személyi segítőként és kísérőként a városban. Szerettem a munkámat, a közösséget, hasznosnak éreztem magam, és nehéz szívvel jöttem el onnan – teszem hozzá nem önszántamból. Mikor az operátori állásról értesültem egyik kedves ismerősöm által, kaptam az alkalmon és jelentkeztem. Örültem mikor felvettek, úgy éreztem, új esélyt kaptam az élettől.
- A szakmai képzés során mi mindent kellett elsajátítania?
- Széleskörű és hasznos tudásanyagot kaptam, elsajátítottam többek között az asszertív kommunikáció elveit, a megfelelő konfliktus- és stresszkezelést, valamint jogi, etikai képzést kaptam, volt érzékenyítés, és infokommunikációs akadálymentesítés.
- Esetleg valamelyik témakör közelebbről is megérintette önt? Miért?
- Mindegyik témakört hasznosnak találtam, mindegyikből tanultam valami újat, a legjobb talán az érzékenyítés volt, mert bár volt belőle tapasztalatom, mégis más volt, mint mikor sok évvel ezelőtt kísérőként dolgoztam. Sokat kaptam a képzés során, amiért hálás vagyok.
- A tesztelési időszak során milyen kérésekkel hívják fel?
- Sokféle és fajta kéréssel fordulnak hozzánk. Mindennapi életben előforduló esetekkel keresnek meg, pl. egy boltban vett termék márkájának és összetevőinek leolvasásával, tisztítószerek beazonosításával, bankkártya számának bediktálásával, vakvezető kutya tevékenységének „tolmácsolásával”, lakásban vagy kültéren elhelyezkedő tárgyak ismertetésével, dokumentumok felolvasásával, stb.
- Adódtak váratlan, meglepő esetek?
- Nekem még nem voltak nagyon váratlan, meglepő eseteim.
- Mennyire hatékony a látássérült féllel történő együttműködés (technikai eszközök használata, kamera kezelése, stb.)?
- Általában akiknek segít a mentor, ügyesen használják és kezelik a kamerát. Mások, akik nem kaptak még esetleg külső segítséget a megfelelő kameraállás beállításához, ők a mi segítségünkkel talán kicsit lassabban, de ügyesen követve az instrukcióinkat, végül meg tudják oldani, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
- A 24 órás állandó ügyfélszolgálatot hogyan osztják fel egymás között?
- Az operátori szolgálat működik 24 órában, van délelőtti műszak (6:00-14:00-ig), délutános műszak (14:00-22:00-ig), és éjszakai műszak (22:00-6:00-ig).
- Milyen visszajelzések érkeztek és érkeznek a tesztelési időszakban?
- A felhasználók értékelik a munkánkat egy kérdőíven, miután véget ért a beszélgetés, de nekünk nincs erről több információnk.
- Milyen céljai vannak a közeljövőt illetően?
- Szeretnék hosszútávon dolgozni ebben a projektben, és bízom benne, hogy sok embernek fogok tudni segíteni a továbbiakban is, képességeimhez és lehetőségeimhez mérten a legjobbat kihozva magamból.
Munkájához további sok sikert, még több örömöt, eredményes mindennapokat kívánok az olvasók nevében is.
 
Árvay Mária

 
8. Az MVGYOSZ segédeszközboltjának kínálatából.
 Heti ajánlatunkban konyhamérlegeket és percjelzőket mutatunk be.
Takarékos ajánlatunk pedig ismét a közlekedésről, távirányítóról szól.

2021 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu