Az Egyesület tisztségviselői

Elnök:
Ádász István

Alelnökök: 
Varga Gézáné
Szabó Tiborné

Alelnöki póttagok: 
Tóth György
Szabó Ferencné

Felügyelő Bizottsági tagok:
Kissné Kovács Marianna Felügyelő bizottság elnöke
Gácsi Péter Pálné 
Todola Mihályné

Kistérségi csoportvezetők:
Szabó Tiborné  - Békéscsabai és Békési Kistérség
Szűcs János  Gyula - Sarkadi Kistérség
Tóth György - Orosházi kistérség

1963-ban születtem Békéscsabán. 1981-ben érettségiztem a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban, majd autószerelői szakmunkás végzettséget szereztem. Tanulmányaimat követően 1983-tól a Körös Volán munkatársa voltam, de sajnos a látásom nagymértékben romlani kezdett, ezért 1989-től rokkantnyugdíjas lettem. 2005-ben végeztem a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán az intézményi kommunikátor szakon, jeles eredménnyel. 1988-tól vagyok tagja a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezetének. 1997-től elnökségi tagként tevékenykedtem, majd 2004-től, a megalakuló, önállóvá váló egyesület alelnöke lettem. Munkámmal szeretném elősegíteni a látássérültek, azon belül a vakok érdekképviseletének erősítését. Kultúrcsoportunk vezetésével pedig a sorstársaim egyéni és közösségi megnyilvánulási lehetőségeit kívánom növelni, és fejleszteni.  

 

Tóth György Alelnöki Póttag

Tóth György vagyok, az egyesület alelnöke.
1946-ban születtem Békéscsabán. 1965-ben érettségizem a békéscsabai Rózsa Ferenc gimnáziumban. Utána a Békéscsabai Gyógyszertári Központban, majd a Megyei Közúti Igazgatóságnál dolgoztam raktárosként. 1972-ben megnősültem, Orosházára költöztem és az Orosházi Üveggyárban dolgoztam alapanyagraktárosként 1998-ig. Ezen időben munkahelyem javaslatára munka mellett elvégeztem Budapesten a két éves felsőfokú raktározási szaktanfolyamot. 1998-ra annyit romlott a látásom, hogy leszázalékoltak. 1998-tól vagyok először az MVGYOSZ-nek, majd 2004-től a Békés megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének a tagja. 2001-től 15 évig az orosházi körzeti csoport vezetője voltam, 2004-től az Egyesület elnökségi tagja voltam 2018-ig, és ugyanezen idő alatt országos küldöttként is képviseltem a tagokat. 2020. augusztus végétől az Egyesület egyik alelnöke vagyok.
Egyesületi tevékenységem óta arra törekszem, hogy a Sorstársakkal elfogadtassam, hogy sérültségünket ne tragédiaként éljék meg, problémáinkat meg tudjuk beszélni és így érezzük azt, hogy együtt könnyebb, hogy nem vagyunk egyedül. Az összetartozást, egymás segítését tartom a legfontosabbnak.
 

Varga Gézáné, alelnök

1953-ban Fehértón, egy pici Győr-Moson-Sopron megyei faluban születtem. A győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem. Főiskolai diplomámat Budapesten, a Semmelweis Egyetem Főiskolai Karának, közegészségtan-járványtan szakán szereztem.

Közegészségügyi felügyelőként dolgoztam először Győrben, majd férjhez menetelem után Békéscsabán. Férjemmel a főiskolán ismerkedtem meg, majd később, Békéscsabán munkatársak lettünk. Két lányom és két fiú unokám van. 36 éves koromban vettem észre, hogy a látásommal valami probléma van. A látásom lassan, de folyamatosan romlott, ezért 50 éves koromban rokkantnyugdíjas lettem.

Tizenkilenc éve vagyok Egyesületünk tagja. Egyre több Sorstársammal ismerkedtem meg, és egyre szívesebben jártam el a közös rendezvényekre, kirándulásokra. Az aktív munkába fokozatosan kapcsolódtam be. Először megyei küldött lettem, majd egy cikluson keresztül a jelölő bizottság tagja voltam. 2018-ban kértek fel arra, hogy vegyek részt a Békéscsabai Körzeti Csoport vezetési munkáiban, valamint a Békéscsabai Klub irányításában. A 2020 évi választáson az Egyesületünk alelnöki posztjára kaptam bizalmat, megbízást.

Lehetőségeimhez képest segítem Elnökünk munkáját. A programok szervezésében és lebonyolításában is részt veszek. Célom, hogy Tagjaink szívesen jöjjenek a rendezvényeinkre, a közös kirándulásainkra és érezzék, hogy ennek a közösségnek a tagjai. Hisz az Egyesület értünk van és egymásért dolgozunk.

 

Gácsi Péter Pálné - Felügyelő Bizottsági elnök
1953-ban születtem Szeghalmon.Három felnőtt fiam van és 4 fiú unokám.
A férjemmel Békéscsabán éljük nyugdíjas éveinket.

Gyomán a Kiss Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában érettségiztem.
Különbözetivel elvégeztem Békéscsabán a Közgazdasági Szakközépiskolát.
Képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus képesítést szereztem.
Első munkahelyem Gyomán a Kőrösi Állami Gazdaság volt. Itt
pénztárosként, majd könyvelőként dolgoztam. Békéscsabára költözésünk
után az AGROKER-nél dolgoztam ,a könyvelésen. 1988-ban a
Gabonaforgalmi és Malomipari vállalathoz kerültem, ahol szintén
könyvelőként dolgoztam. A jogutód AGRIMILL-től mentem rokkantsági
nyugdíjba 2007-ben.

10 éve vagyok tagja az egyesületnek. 2018 óta veszek részt a
Békéscsabai Körzeti Csoport vezetőségi munkájában. Szeretem ezt a kis
közösséget, hisz itt hasonló problémával élő sorstársak között
vagyok.Nagyon jók a rendezvények, kirándulások,
klubfoglalkozások.Szeretném a Körzeti Csoport vezetőségében végzett
munkámmal is segíteni, hogy a rendezvényeken, klubfoglalkozásokon
minél többen vegyenek részt és ez jó hangulatot - kikapcsolódást
jelentsen mindenki számára.

2021-ben választottak meg  az Egyesület Felügyelő Bizottság
elnökének.Köszönöm a bizalmat és igyekszem ennek a feladatnak legjobb
tudásom szerint megfelelni.

 

 

Kissné Kovács MariannaFelügyelő Bizottsági Tag

1960-ban születtem Békéscsabán. Gyermekéveimet Mezőberényben töltöttem, általános és középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem. Érettségi után az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai karán szereztem Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelő végzettséget. A végzést követően a békéscsabai kórházban helyezkedtem el, ahol 11 évig, mint kórházhigiénével foglalkozó munkatárs dolgoztam. 

Közben jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 2. diplomámat, mint Mentálhigiénés Szociális Szervező vehettem át. Új végzettségemnek megfelelő munkakörbe a Békés Megyei Munkaügyi Központba kerültem, ahol mindig hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkoztam. 1998-tól kiemelt munkaterületem a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése, a fogyatékügyi szervekkel, munkáltatókkal való együttműködés volt. Kapcsolatom a  
a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével is ebben az időszakban kezdődött. 

1998-tól 2012-ig a Humán Szakszolgálat vezetőjeként több, megváltozott munkaképességűeket érintő projektben, helyi fejlesztésben vettem részt, miközben a minisztérium megbízásából az akkreditált munkáltatók törvényes működésének ellenőrzésében is szakértőként tevékenykedtem. Feladataim közé tartozott még a kirendeltségek rehabilitációs ügyintézői szakmai munkájának irányítása, rehabilitációs tanácsadás biztosítása.  

2010-től foglalkozási rehabilitációs szakértőként tagja voltam az ORSZI megváltozott munkaképességűek ellátásának megállapítására javaslatot tevő orvosi bizottságának.

2012-től a Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve ill. jogutódja  a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya foglalkozási rehabilitációs csoportjának vezetőjeként továbbra is a megváltozott munkaképességűek reintegrációjának elősegítése volt a feladatom, nyugdíjba vonulásomig. 

Munkámat mindig nagy odaadással és kellő empátiás készséggel végeztem, így mind az ügyfeleimmel, mind a munkáltatókkal szakmailag megalapozott és korrekt kapcsolatot építettem ki. 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének Felügyelő Bizottsági tagja lehetek. Igyekszem munkájukat a legjobb tudásommal segíteni, ezzel is megköszönve megelőlegezett, megtisztelő bizalmukat. 

 

Todola Mihályné – Felügyelő Bizottsági tag

1956-ban születtem, jelenleg nyugdíjasként Békéscsabán élek a férjemmel.
Békéscsabán a Közgazdasági Szakközépiskolába érettségiztem.
Első munkahelyem a Békéscsabai Konzervgyár volt, ahol készárúraktári csoportvezetőként végeztem a munkám.
1982- től a Társadalombiztosítási Igazgatóság Számviteli Osztályán számfejtőként dolgoztam.
1984-től az MVGYOSZ Békés Megyei Szervezeténél helyezkedtem el, mint általános ügyintéző, majd ennek jogutódjánál 2004- 2013-ig a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületénél szintén ügyintézőként. Több alkalommal vettem részt az Országos Szövetségnél szakmai tanfolyamokon.
Ez a munka nagyon sokrétű volt, az első években egyedül végeztem az összes irodai munkát, az ügyfelezéstől kezdve a könyvelésig, a kulturális programok szervezéséig.
Pár év múlva bővítettük a munkatársak létszámát így már ketten végeztük ezeket a munkákat, szorosan együtt működve az Egyesület vezetőjével, a vezetőséggel, és a Körzeti csoportokkal.
Mindig előtérbe helyeztem az esélyegyenlőség elősegítését a látássérült emberek körében.
Nagyon szerettem ezt a munkát, a Békéscsabai Körzeti csoportban is tevékenykedtem, sok színvonalas  programot szerveztünk.
Jelenleg más civil szervezet munkájában is részt veszek, aktív közösségi életet élek.
Köszönöm a tagságnak, hogy bizalmat szavaztak nekem, és megválasztottak  az Egyesület Felügyelő Bizottságába. Igyekszem ezt a munkát a legjobb tudásomnak megfelelően végezni, ezzel segítve az Egyesület munkáját.

 

 
2024 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu