Braille oktatás és informatikai képzés

Egyesületünk fontos feladatának tartja, hogy tagjainak – igényeik szerint – biztosítsa a Braille írás és olvasás tanítását. Napjainkban természetes, hogy a vak gyermekek számára speciális iskolákban oktatják a pontírásos írás, olvasás, számolás tudományát. Azonban a felnőttkorban súlyosan látássérültté válók számára egyesületen belül szükséges megoldani e készség elsajátítását.  
A Braille kialakulásának története több mint két évszázada kezdődött. 250 évvel ezelőtt még úgy tartották, hogy a vakok nem képezhetők. Az 1800-as évek elején V. Haüy volt az első, aki intézetet alapított a vakok számára. Itt a diákoknak történelmet, irodalmat, zenét, ezenkívül fonás, könyvkötés, lakatos szakmákat tanítottak. Ebben az iskolában domború latin betűk olvasására, és – vonalzó segítségével – síkírásra oktatták tanulóikat. Az írástanulás nagyon kevés sikert hozott. A viaszlemezre megfelelő formátumban ráírt nyomtatott betűk a vakoknak is olvashatóvá váltak. Ezért Haüy a sokszorosítás miatt nyomdát rendezett be, és már akkor felvetette a vakok könyvtárának gondolatát is. 
1809-ben született a pontírást megalkotó Louis Braille, aki gyermekkorában egy baleset következtében elvesztette a látását. A párizsi intézetben tanult, és később ott lett tanár. Elkeserítette, hogy amíg az írás az egészséges embereknek természetes dolog, a vakok számára azonban probléma. Bár tanultak betűket írni, de az vagy egyáltalán nem, vagy csak alig volt olvasható. Ezért is tartotta szükségesnek egy új, a vakok számára elsajátítható írásrendszer megalkotását. Az ötletet és az alapot Charles Barbier „éjszakai írása” adta. Ő katonatiszt volt, aki kitalálta a látók számára sötétben is olvasható titkosírást. Braille ebből az alapötletből átvette a papírra domborítás lehetőségét, de nem kód, hanem karakterírást fejlesztett belőle. 1825-ben megszületik a rendszer. 1829-ben megjelenik a Braille-írás ismertetése, és lassan elterjed Európában is. Hazánkban 1893-ban vezették be, mint a vakok számára általános írásformát. 
A mai magyar pontrendszer Mihályik Lajos tanár rendszere. A nyelvek azonos betűinek jele egyforma. Az ékezetes és a kétjegyű betűk kaptak külön jelet. 1961-ben létrejött a hangos könyvtár, ami kazettára felolvasott műveket tartalmaz. A 90-es évek elejétől egyre nagyobb teret hódít a számítógépes olvasás. A szkennelt szöveget egy karakterfelismerő program segítségével egy beszélőegység olvassa fel. Sokak véleménye szerint ez valóban segíti a vakokat és gyengénlátókat, azonban számukra is bensőségesebb élményt nyújt a maguk olvasta könyv.Tehát ezért is fontos, hogy a látássérültek megtanulják a Braille rendszert. 
Egyesületünkben közel 2 évtizede folyik a Braille oktatás, hetente két alkalommal tartja a foglalkozásokat Lévai József látássérült tagunk, aki vakok iskolájában tanulta. Folyamatosan 6-8 emberrel történnek a foglalkozások, és újabb igénylők jelzik, hogy elkezdenék a tanulást. A Braille megtanulása hosszabb időtartamú, nagy figyelmet igénylő feladat, sok-sok gyakorlással lehet teljesen elsajátítani.  
Egyesületünk hangsúlyozottan foglalkozik azzal is, hogy a látássérültek számára informatikai képzést is biztosítson.Köztudott, hogy a látássérülteknek a számítógép létük fontos eleme: 

  • munkaeszköz munkába állás segítéséhez, 
  • kommunikációs eszköz a kapcsolattartáshoz, 
  • fogyatékosságuk ellensúlyozásának egyetlen eszköze ahhoz, hogy károsodásuk ne jelentsen tartós hátrányt a társadalmi életben való aktív részvétel során, 
  • valamint információs csatorna és ismeretbővítési eszköz ahhoz, hogy megtalálják helyüket környezetük, világuk fejlődési folyamatában. 

Napjainkban megerősödött az igényük arra, hogy a közszolgáltatások minden területén hozzájussanak az információkhoz, megismerhessék a hozzáférhetőség lehetséges eszközeit, alkalmazásuk területeit, és önálló életvitelük elősegítéséhez igénybe vehessék a társadalmi lehetőségeket. Az eddigi tanfolyamokon sikerült több látássérültnek elsajátítania a számítógép kezelését, az Internet megismerését.A képzési programot úgy alakítjuk ki, hogy több szempontot figyelembe veszünk:A sérült embereknek problémát jelent a tanulás, mivel nehezen képesek új ismereteket elsajátítani, vagy a már megszerzett tudást gyakorolni. Hiszen az információ jóval lassabban jut el hozzájuk, akár papíron, akár számítógépen keresztül. Ezért kis csoportokban szükséges velük foglalkozni, a képzési folyamatukat előkészíteni. 
Fontos tény: eddig egy vak ember ügyes-bajos dolgait látó ember közreműködésével kellett elvégeztetni. Napjainkban azonban már alkalmazhatók olyan eszközök, többek között az Internet, melynek használatával a látássérült (teljesen vak, vagy a részlegesen gyengénlátó is) önmaga, önállóan képes bizonyos feladatokat elvégezni, saját érdekében eljárni. Ez a folyamat azt az eredményt hozza magával, hogy a látó ember és a látássérült egyén kapcsolata erősödik, kettejük kommunikációját már nem a vak sorstárs kiszolgáltatottsága, hanem az esélyegyenlőség határozza meg.

2021 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu