51. szám 2020.09.18. - Segélyben részesülhet az a nyugdíjas, aki létfenntartása veszélyben forog

Egyszeri segélyben részesülhet az a nyugdíjas, aki olyan élethelyzetbe kerül, hogy a létfenntartása veszélyben forog.

Az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban részesülő kérelmező a rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén segélyben részesíthető, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 75 000, egyedül élőként pedig a 85 000 forintot.

Előnyben részesülnek azok a személyek, akik a segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igénylik. Az egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. Összege nem lehet kevesebb mint 15 000, de alapesetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, azaz a 42 750 forintot.

További segítséget jelenthet a nehéz helyzetben lévők számára a kivételes nyugellátás-emelés, melynek összege nem lehet kevesebb havi 2 850 forintnál. A nyugdíj összege méltányosságból akkor emelhető, ha a kérelmező nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 85 000, rendkívül indokolt esetben a 90 000 forintot. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a nyugdíj megállapítását, illetve a korábbi kivételes nyugellátás-emelést követő 3 éven belül.

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kivételes nyugellátás-emelést, illetve az egyszeri segély megállapítását indokolják.

A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány beszerezhető a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt, és a kormányablakokban, de letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról is. A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.

2021 Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Készítette: PixelRain.hu